MENU

GWIAZDKI MARSJANIE UFOLUDKI PROGRAMY, INNOWACJE I PROJEKTY Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

Programy, innowacje i projekty przyjete do realizacji w roku szkolnym 2021/2022.

W bieżącym roku szkolnym pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Kocham Przedszkole” autorstwa Mirosławy Anny Pleskot i Agnieszki Staszewskiej –Mieszek.

Kocham przedszkole to program nauczania który podkreśla ważną rolę nauczyciela – towarzysza dziecka, nauczyciela- którego zadaniem jest inicjować i stymulować szeroko pojęte procesy rozwojowe podopiecznych.

Program zawiera treści zgodne z podstawą programową.

 

Programy autorskie:

„Ze sztuką za pan brat”- kształtowanie wrażliwości twórczej, rozbudzenie zainteresowań artystycznych.

„Sensoplastyka”- wspieranie motoryki małej związanej z przygotowaniem do pisania w szkole oraz wspieranie rozwoju poznawczego samodzielności i kreatywności dzieci. Zajęcia będą również elementem uatrakcyjniającym program przedszkolny.

„Na Śląsku nutę”- program adaptacyjny na śląską nutę program edukacji na regionalnym przyczynia się do kształtowania u dzieci tożsamości lokalnej postawy patriotycznej

„Idę do przedszkola”- Program został stworzony z myślą o dzieciach i rodzicach, którzy po raz pierwszy we wrześniu przekroczą próg przedszkola.

 

Inne:

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Serdeczna karteczka”-  celem projektu jest kształtowanie w dziecku postawy społecznej, a także rozwijanie aktywności twórczej i kreatywnej dziecka. Koordynator: Agnieszka M., Katarzyna S.

Ogólnopolski program edukacyjny „Kubusiowi przyjaciele natury” związane z tematyką ekologii, dbania o przyrodę, aktywnego wypoczynku i ruchu. Koordynator: Weronika R.

Międzynarodowy projekt edukacyjny „Mały miś w świecie wielkiej literatury”- działanie na rzecz poznawania polskiej kultury – prezentacja polskiej literatury dzieciom, rozwijanie czytelnictwa przez przedszkole we współpracy z rodzicami tj. zachęcanie do czytania w domu misiowi. Koordynator: Agnieszka M.

Ogólnopolski projekt edukacyjny "Bliżej pieska" - to projekt mający na celu zachęcenie nauczycieli do podejmowania działań uwrażliwiających dzieci na niesienie pomocy potrzebującym zwierzętom, a także edukujących przedszkolaków z zakresu właściwego zachowania wobec zwierząt. Koordynator: Weronika R.

Ogólnopolski program edukacji „Akademia zdrowego uśmiechu”- nauka dzieci  właściwej higieny jamy ustnej oraz zdrowych nawyków żywieniowych.

Ogólnopolski program "Mamo, Tato, wolę wodę!" - nadrzędnym celem prgogramu jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

 

Akcje charytatywne:

  • góra grosza
  • zbiórka darów do schroniska (karma, koce, zabawki)
  • zbiórka nakrętek
  • zbiórka specjalistycznej karmy do "Bank Dobrej Karmy"

Aktualności

Kontakt

  • Miejskie Przedszkole nr 74
    AL. ROŹDZIEŃSKIEGO 96, 40-203 KATOWICE
  • 32-2589-770

Galeria zdjęć