MENU

AKTYWNOŚĆ DZIECI J. ANGIELSKI PSYCHOLOG RYTMIKA LOGOPEDIA ZAJĘCIA SPORTOWE RELIGIA Pedagog specjalny

Praca specjalistów

AKTYWNOŚĆ DZIECI

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6:00 – 7:00

Zabawy i zajęcia wspomagające aktywności dziecka w sferze emocjonalnej, ruchowe, umysłowej wynikające z potrzeb
i zainteresowań dzieci

7:00 – 8:00

Zajęcia i zabawy uwzględniające uzdolnienia i zainteresowania wychowanków, w oparciu o programy autorskie, programy indywidualnej pracy z dzieckiem, innowacje, kółka zainteresowań, spacery, zabawy rozwijające sprawność ruchową – wykraczające poza podstawę programową, stymulujące rozwój dziecka.

8:00 – 13:00

 

Swobodne zabawy w/g inwencji dzieci pod opieką nauczyciela. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze organizowane z całą grupą. czynności opoekuńcze. Zabawy ruchowe na sali gimnastycznej i na powietrzu. Zajęcia z języka angielskiego, rytmika, katecheza.

 

13:00 – 17:00

Zajęcia i zabawy uwzględniające uzdolnienia i zainteresowania wychowanków, w oparciu o programy autorskie, programy indywidualnej pracy z dzieckiem, innowacje, kółka zainteresowań, spacery, zabawy rozwijające sprawność ruchową – stymulujące rozwój dziecka.

 

POSIŁKI

8:30
  • śniadanie
11:30
  • II śniadanie
14:00
  • obiad

 


ZAJĘCIA DODATKOWE

Realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 13.06.2013 r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz U. z 2013 r, poz 827) w zakresie zajęć dodatkowych i pobierania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu informujemy:

1. Miasto Katowice przeznacza część dotacji celowej, z budżetu państwa na wsparcie gmin w realizacji zadań  z zakresu wychowania przedszkolnego, na podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez wprowadzenie we wszystkich przedszkolach zajęć z j. angielskiego, oraz zajęć dodatkowych prowadzonych ze względu na potrzeby wychowanków i rodziców z uwzględnieniem planu pracy, wyników diagnozy i ewaluacji wewnętrznej, oraz misji i wizji przedszkola.

2. Zajęcia edukacyjne dla dzieci 3/4 letnich maja trwać 15 min, zaś dla dzieci 5/6 letnich mogą trwać 30 min.

3. Przyznaje się dla dzieci 3/4 letnich łącznie w tygodniu 30 min zajęć dodatkowych  w tym 15 min na zajęcia z j angielskiego i 15 min na pozostałe zajęcia.

4. Przyznaje się dla dzieci 5/6 letnich łącznie w tygodniu 60 min zajęć dodatkowych  w tym 30 min na zajęcia z j angielskiego i 30 min na pozostałe zajęcia.

5. Zajęcia o których mowa powyżej mogą być prowadzone przez nauczycieli legitymujących się kwalifikacjami o których mowa w rozporządzeniach.


 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Miejskie Przedszkole nr 74
    AL. ROŹDZIEŃSKIEGO 96, 40-203 KATOWICE
  • 32-2589-770

Galeria zdjęć