MENU

KOMUNIKATY PODZIĘKOWANIA MISJA I WIZJA PRZEDSZKOLA PROCEDURY ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW STATUT / REGULAMIN REKRUTACJI / WNIOSEK O WYDANIE OPINII RODO ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 Tekstowa podstrona

MISJA I WIZJA PRZEDSZKOLA

Misja i Wizja Przedszkola

WIZJĄ naszego przedszkola jest pragnienie współpracy z rodzicami 
i środowiskiem w tworzeniu warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci.
Natomiast nasza MISJA to rozwój zainteresowań -kulturą , sztuką i ekologią,
doskonalenie procesu obserwacji oraz poszerzania kontaktów przedszkola
ze środowiskiem ,zacieśnianie współpracy z domem rodzinnym naszych wychowanków.

Pragniemy współpracować  z rodzicami  by Nasze dzieci rozwijały się wszechstronnie.

OFERTA PRZEDSZKOLA: 

 • zajecie dydaktyczne: j. angielski, rytmika, katecheza, gimnastyka korekcyjna,
  zajęcia z logopedą i psychologiem
 • ogólnopolskie programy profilaktyczne
 • nowatorskie metody pracy bogate kalendarium
 • współpraca z rodzicami


BAZA PRZEDSZKOLA 

 • profesjonalna, twórcza, miła ,serdeczna i dobrze wykształcona kadra 
 • duże, jasne ,przestronne i dobrze wyposażone sale zabaw 
 • sala gimnastyczna 
 • smaczne posiłki przygotowywane w kuchni przedszkolnej


FORMY REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

 • swobodna zabawa
 • zabawy dydaktyczne 
 • zabawy ruchowe, zajęcia sportowe na świeżym powietrzu
 • spacery, wycieczki, udział w imprezach kulturalnych
 • zabawy muzyczne, plastyczne
 • eksperymenty i obserwacje przyrodnicze
 • czynności samoobsługowe 
 • zajęcia z języka angielski


OPIEKA I WYCHOWANIE

 • statut przedszkola i regulaminy wewnętrzne
 • wspieranie samodzielności dzieci 
 • domowa atmosfera
 • przestrzeganie kodeksu przedszkolaka
 • serwowanie zdrowych i smacznych posiłków
 • opracowanie kontraktów grupowych
 • udział w konkursach i organizacja konkursów
 • bezpieczne zabawy na świeżym powietrzu
 • przeprowadzanie akcji ewakuacji
 • organizowanie spotkań z policjantem, strażą miejską 
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 
 • analiza gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole(diagnoza przedszkolna )
 • prowadzenie ewaluacji wewnętrznej 
 • korzystanie z programów profilaktycznych 
 • wyjścia ,spacery ,wycieczki piesze i autokarowe 
 • dokumentowanie obserwacji rozwoju dzieci 


Koncepcja pracy naszego Przedszkola

Fundament to:

 • Realizacja podstawy programowej .
 • Oferowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Zapewnienie opieki w przyjaznym, bezpiecznym środowisku.

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

 • Wielospecjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 • Radni miasta Katowice
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Świetlica środowiskowa 
 • Policja 
 • Miejski Dom Kultury
 • Straż Miejska 
 • Straż Pożarna 
 • Akademia Muzyczna 
 • Sponsoring rodziców
 • Przygotowywanie strojów na przedstawienia 
 • Ekspozycja prac plastycznych i innej twórczości dzieci
 • Organizowanie konkursów dla rodziców
 • Zebrania ogólne i grupowe z rodzicami 
 • Indywidualne konsultacje z rodzicami 
 • Prelekcje psychologa i logopedy
 • Udział rodziców w akcjach

Aktualności

Kontakt

 • Miejskie Przedszkole nr 74
  AL. ROŹDZIEŃSKIEGO 96, 40-203 KATOWICE
 • 32-2589-770

Galeria zdjęć