MENU

KOMUNIKATY PODZIĘKOWANIA MISJA I WIZJA PRZEDSZKOLA PROCEDURY ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW STATUT / REGULAMIN REKRUTACJI / WNIOSEK O WYDANIE OPINII RODO ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 Tekstowa podstrona

ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

Zasady  odpłatności określa:

Uchwała Nr LVIII/1201/18 Rady Miasta Katowice z dnia 26lipca 2018. w sprawie ustalenia opłat  za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice Zarządzenie Nr 05/2021. dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 74w Katowicach z dnia30 sierpnia 2022r. 
w sprawie: ustalenia zasad korzystania ze stołówki w Miejskim Przedszkolu nr 74w Katowicach
na podstawie:

 • art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w powiązaniu z art. 52 ust. 12 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych

1. Opłata za wyżywienie wynosi: 8,00 zł w tym:

 • śniadanie 
 • II śniadanie 
 • obiad            

2. Opłata za pozostałe świadczenia:

 • nieodpłatnie w godzinach: 7.00 - 13.00,
 • dzieci zwolnione z opłaty za pozostałe świadczenia: dzieci objęte kształceniem specjalnym i wczesnym wspomaganiem rozwoju, trzecie i kolejne dziecko
  w rodzinie, dzieci 6-letnie,
 • 1,00 zł  za każdą rozpoczętą godzinę, poza czasem nieodpłatnym - dotyczy dzieci nie wymienionych powyżej,
 • 0,65 zł  dla drugiego dziecka w rodzinie, uczęszczającego do przedszkola.
 1. Zwrot za nieobecności dziecka odliczany jest w kolejnym miesiącu.
 2. Odliczeniu podlega kwota za wyżywienie  i opłata za zajęcia realizowane poza podstawę  programową wychowania przedszkolnego.

Informujemy, że zmianie ulega sposób naliczania odsetek za nieterminowe płatność
z uwagi na fakt, że opłaty za przedszkole stały się należnościami publicznoprawnymi na podstawie Ustawy o finansowaniu    zadań oświatowych – naliczane będą odsetki podatkowe zamiast ustawowych.

Termin płatności dla opłat za pobyt w przedszkolu ustala się na 10 dzień miesiąca (z dołu),  termin płatności za wyżywienie nie ulega zmianie (z góry).

OPŁATY ZA ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ PRZEDSZKOLE RODZICE WNOSZĄ NA

 INDYWIDUALNY RACHUNEK BANKOWY PKO BP S.A

 PODANY W UMOWIE ZAWARTEJ Z PRZEDSZKOLEM

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Miejskie Przedszkole nr 74
  AL. ROŹDZIEŃSKIEGO 96, 40-203 KATOWICE
 • 32-2589-770

Galeria zdjęć